KKROVA heeft een nieuwe voorzitter

Beste KKROVA-vrienden, 

het bestuur heeft in haar schoot een nieuwe Voorzitter verkozen nadat Jean-Marie Marchand beslist had een stapje opzij te willen zetten en aldus de jeugd voorrang te willen geven.
Met genoegen delen we jullie mede dat Majoor van het Vliegwezen Frik Vanderstraeten, PhD de fakkel overgenomen heeft.
Het bestuur bestaat vandaag effectief uit 9 bestuursleden. Gezien de statuten er maximum 11 voorzien doen we dan ook bij deze graag een oproep naar kandidaat-bestuursleden.