Home

Welkom,

Oorspronkelijk een vereniging voor reserveofficieren staat deze nu open voor alle personen die een vorming officier genoten hebben, bij de reserve of gewezen reserve, beroepskader en al dan niet in actieve dienst. Onze leden zijn voornamelijk uit de ruime regio Zuid Oost-Vlaanderen, maar iedereen is welkom.

Het beeld van de reserve is, in België, nog steeds nauw verbonden met de militaire dienst, maar sedert de opschorting van de dienstplicht, werden de opdrachten van het Leger en meer in het bijzonder deze van zijn reserve sterk gewijzigd. Zijn rol werd veranderd, men zoekt nu meer specialisaties, deze zijn onontbeerlijk voor een goede werking van Defensie.

Waar kunnen we de huidige KKROVA dan situeren? Initieel werd KROVA, Kring Reserve Officieren Oudenaarde en Vlaamse Ardennen, opgericht in 1957 en had naast de klassieke doeleinden van iedere vereniging (reserve-) officieren, de taak de banden tussen de Reserveofficieren in stand te houden en zelfs te versterken, en bij te dragen tot materiële en morele belangen van de Reserveofficieren, en dit zowel in het burgerleven als in hun militaire loopbaan, maar ook om de banden tussen het Leger en de Natie nauwer aan te halen.

Het lidmaatschap tot de KKROVA werd, kort na de opschorting van de dienstplicht, uitgebreid tot leden van het actief kader uit de regio. In de uitgeschreven titel vind je dan ook het gedeelte ‘Reserve’ niet meer terug gezien de vereniging nu openstaat voor alle officieren, de verhouding actieven – reservisten wijzigt zich dan ook jaar na jaar. De collegialiteit wordt hoog in het vaandel gevoerd, dit versterkt de wisselwerking tussen de actieve militair, reservist en burger. Tenslotte werd in 2007 de titel ‘Koninklijk’ toegevoegd, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan.

Indien u ons beter wenst te kennen, nodig ik u uit om deze website eens te overlopen. U zult er tal van nuttige inlichtingen vinden. Veel leesgenot en aarzel vooral niet contact op te nemen indien u meer informatie wenst. 

Hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten,

De voorzitter