Een kijk op de voorbije activiteiten 2018


Tijdstip Omschrijving Foto's (klik hieronder)
08 Dec

Algemene Vergadering, een schitterend verloop in Oudenaarde 'Brandwoeker', heel wat leden daagden op en toonden heel wat belangstelling in de presentatie door de dames van 'See & Smile", wat onze vereniging ook financieel steunde.

De Algemene Vergadering zelf, bestuursleden werden terug heraangesteld, financieel bilan en programma 2019 werden goedgekeurd, klaar voor een nieuw jaar..... afgesloten met een hapje en een drankje in gezellig samenzijn, dank aan alle aanwezigen. (*)

(*) De aanwezige leden kregen allen een beeldje van het kunstwerk 'CWxRM' (het 'kunstwerk ter gelegenheid van de 100 jarige herdenking WO I, deze werden voor een jaar opgesteld aan de Palingbeek' te Ieper). Er werden 600.000 beeldjes gemaakt, zoveel als de gevallen soldaten op dit stukje Belgische bodem...een sterk signaal (als vereniging mochten we er een aantal ophalen in Ieper).
De beeldjes mogen NIET verkocht noch verhandeld worden...

 

foto's Algemene Vergadering
(foto's Jean-Marie)

 

CWxRM, het volledige verhaal....

12 Nov

Visit of a US delegation to the town of Oudenaarde (and Flanders Field Cemetary in Waregem). 

Congressman Steve Stivers US Representative for Ohio's 15th  congressional district visited during the commemoration days of the ' 100th anniversary of Armistice WW I' the towns of Oudenaarde & Waregem..... Members of the KKROVA – board accompagnied the Congressman and his spouse to the different landmarks of  the US intervention during WWI in our region.

Foto's US-Congressman visit Oudenaarde

(foto's by Guy Tratsaert)

11 Nov

Zondag 11 Nov, was de herdenking 100 jaar Wapenstilstand (met stadsbestuur Oudenaarde) onze leden werden allen hartelijk uitgenodigd.... een 40 personen vertegenwoordigden KKROVA.... een nooit geziene opkomst voor dergelijke activiteit.

De Vz legde in naam van KKROVA een bloemenkrans neer aan het 'US-monument' en aan het 'Nationaal Monument'.


Om deze bijzondere gebeurtenis alle luister bij te zetten werd een voor alle KKROVA-leden (en partner) een maaltijd in restaurant 'de Zalm' georganiseerd, ook hier 36 personen ingeschreven.

Foto's aan US-Monument
(foto's by Guy Tratsaert)

Foto's 100 jaar Wapenstilstand
(foto's by Guy Tratsaert)

09 Nov Wist u dat er ....ook een 'Vredesboom' geplant werd, waarbij enkele bestuursleden het protocol voor zich namen?

Vredesboom

(foto's by Guy Tratsaert)

03 - 07 Okt

WENEN, was de bestemming voor het jaarlijks cultureel en gastronomisch weekend, dat voor ieder wat wils bracht (geschiedenis, gastronomie, cultuur ....),

=> we bezochten o.a. het Heeresgeschichtliches Muzeum.
=> we woonden een briefing en zitting Permanente Raad OVSE bij.
=> we genoten van de 'must see' zoals Hofburg, Schloss Schonbrünnen met theehaus, Belvedere, 'de Sachertorte', ...en velen bezochten eveneens de uitzonderlijke tentoonstelling 'Bruegel - Once in a life time'....

Foto's part I (foto's door Claude en Jo)

Foto's part II,( foto's door Jacques)

30 juni

 

Jaarlijkse wandeling en BBQ. Weerom een geslaagde formule, schitterend weer, goede opkomst, mooie rustige wandeling door de 'stilte-gebieden' en daarna een culinaire BBQ, niet te vergeten het uitstekende gezelschap, wat moet een mens nog meer

 

 

Foto's

- Deel 1: wandeling 'Everbeek'
- Deel 2: de BBQ

Foto's wandeling Jo, foto's BBQ door Jean-Marie

27 Mei
(zondag)

Grote herdenkingsplechtigheid aan de Ohio-brug (te Eine). Grote herdenking WO I van de oversteek US-Divisie aan de Schelde, in het bijzonder werden in het bijzijn van (US)families twee Amerikaanse helden geëerd samen met autoriteiten (BEL en US), een eredetachement US en 11 Gn, er werden tevens poppies gestrooid vanuit een vliegtuig, eresaluutschoten afgevuurd, enz.... er was heel wat te beleven.
Onze leden werden uitgenodigd als VIP.

een goede indruk krijgt u uit het verslag in 'de Beiaard' (klik op de link hieronder)
https://www.de-beiaard.be/2018/05/29/monument-onthuld-voor-amerikaanse-helden-op-het-ohioplein-in-eine-oudenaarde/

Ohioplein (foto's later)

 

26 Mei

(zaterdag)

10.00 Hr - Academische Zitting, met
'Sporen van Oorlog',
hoe luchtfotografie, digitale technieken en studie van de bodem de sporen van oorlog doen herleven, schitterend gebracht door archeoloog Birger Stichelbaut (UGent).
'De US-militaire inzet tijdens WO I, eindoffensief en wapenstilstand' door o.a. auteur & historicus Franky Bostyn (War Heritage Institute).
Gevolgd door de officiële overhandiging van het dagboek van 'Frank Burke' en de US-vlag, die zijn lijkkist sierde, aan het museum Oudenaarde. In het kader van de bijdrage van onze vereniging werden de KKROVA-leden hierop hartelijk uitgenodigd.

Om 20.00 Hr volgde het optreden van de 'SHAPE International Jazz Band', in de 'WOEKER' , onze leden konden zich inschrijven via KKROVA aan gunstprijs

1° (foto's later)

 

 

 

2° (foto's later)

25 Mei

(vrijdag)

19.30 Hr : Internationale Militaire Taptoe op de Markt, optreden van verschillende formaties
gezien de inzet van KKROVA werd een deeltribune voorbehouden voor de Amerikaanse families en leden KKROVA.

We konden genieten van volgende schitterende optredens
- (BEL) "Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht"
- (FRA) "La musique de l’Arme Blindée Cavalerie “ uit Metz
-
(NLD) "Fanfare Korps Nationale Reserve"
- (USA) "Nassau County Firefighter's Pipes and Drums Band" (en een verrassingsact)
- (BEL) "Muziek van het Belgische Koninklijke Escorte te Paard" (80 jarig bestaan)
- Een piper en optreden van een sopraan, met sublieme krachtige stem, samen met het grote orkest.

foto's volgen

totaal programma

Memorial Days

Friday
25

11 Hr

Kemmel

Herdenking aan het Kemmels US-Monument, evocatie door jongeren - nationale hymnes.

7 pm

Oudenaarde

International Tattoo on the Market Place

Saturday
26

10 am

Oudenaarde

Town Hall : formal sitting “The US Mil input in WWI ” by Franky Bostyn ; US family hands over the diary of Frank Burke to the museum of Oudenaarde

3 pm

Waregem

Visit of the new Visitor Centres at the Hypodroom and the Flanders Field American Cemetery

8 pm

Oudenaarde

Concert by the SHAPE International Military Band

Sunday
27

10 am

Oudenaarde
Ohio-bridge

Commemoration Ceremony WW I : Inauguration of the new granite monument Smithhisler & Burke on the Ohio-bridge

3 pm

Waregem

Memorial Day Ceremony at the Flanders Field American Cemetery

pictures will follow....
08 Mei V-Day herdenking in Oudenaarde, protocol door KKROVA. Een mooie herdenking met o.a. deelname van "Sea Cadets" uit zusterstad Hastings, Commandant Koninklijke Militaire School, Gen Lutgardis Claes (in het kader partnerschap met Oudenaarde), autoriteiten stad, vaderlandslievende verenigingen, jeugd, ... en natuurlijk een mooie delegatie KKROVA-leden..

V-day herdenking

(foto's Guy Tratsaert)

25 Apr

Haven Antwerpen ons lid Eddy Geudens en gids Dany Deckers van het 'Havengebouw' gaven ons een schitterend overzicht van de haven van Antwerpen, een prachtige dag die in ons geheugen blijft gegrift

Een VIP-bus haalde ons op aan het Centraal Station en bracht ons
=> AM aan het nieuwe havengebouw, voor bezoek, geschiedenis (van Napoleon-dok tot Deurganck-dok) en rondleiding, 1500 medewerkers staan in voor de dagelijkse goede werking van de haven..... Vervolgens kregen we een gecommentarieërde rondrit op de rechter- en linkeroever... van bulk, stukgoed, containers .... nevenactiviteiten, toegevoegde waarde,
=> Op de middag Middaglunch in het ''t Kerkschip' een typisch 'Antwerps haven-restaurant', dit is in een betonnen schip, gebouwd door de Duitsers in WO II, nadien omgevormd tot kapel, museum, restaurant....

=> PM naar het 'Red Star Line Museum' ....de historische plaats waar miljoenen mensen vertrokken met schepen van de Red Star Line op zoek naar een beter leven .....boeiend, indrukwekkend en actueel.

Kortom een aangename en zeer leerrijke dag

(gelegenheidsfoto's door Pascal, waarvoor dank)

Port of Antwerp

(foto's door Pascal)

02 Mar

Jaarlijkse Korpsmaaltijd

Zoals vorig jaar ging de maaltijd door in restaurant de 'Zwalmkoets' , uitzonderlijk voor ons gereserveerd. Het was een verschrikkelijke vrijdag wat het 'weer' betrof (koude, aanvriezende regen, sneeuw,....), een aantal ingeschreven leden konden door omstandigheden niet opdagen, toch kenden we nog een grote opkomst van KKROVA-leden en partner. Ze hebben het zich niet beklaagd, een schitterende avond, stijlvolle receptie, overvloedige maaltijd,...en vooral kameraadschappelijke gezelligheid. .....
zeker volgend jaar terug erbij zijn.....bedankt voor jullie positieve deelname.

spijtig voor de kwaliteit van de foto's (belichting viel niet echt mee voor 'smartphone-opname') maar onze 'hof-fotograaf' kon door overmacht niet deelnemen (foto's Ivan & Jo).

 

Foto's korpsmaaltijd in Zwalmkoets

 

 

02 Feb

Traditionele Nieuwjaarsreceptie in de prestigieuse 'Golf & Country Club' Oudenaarde.

Onze jaarlijkse bijeenkomst was weerom een succes, ook niet minder door de deelname van een aantal eregenodigden (Comd KMS, Burgemeester, volksvertegenwoordigers, schepenen,....) en natuurlijk door onze talrijke leden, en we mochten ook een aantal nieuwe leden verwelkomen, altijd heel fijn natuurlijk.

Onze sperker LtKol Filiip Gillet, Ir gaf wat meer inzicht in de werking en organisatie van de dienst Cyber Defense.

Nieuwjaarsreceptie en causerie

(foto's by courtesy of Jean-Marie).

 

Home