KKROVA-logo

Statuten


KONINKLIJKE  KRING  OFFICIEREN OUDENAARDE EN  VLAAMSE  ARDENNEN

(KKROVA)

 

HOOFDSTUK 1 : Naam, zetel, doel, duur, taal
Artikel 1

HOOFDSTUK 2 : Leden en hun bijdragen
Artikel 2

Artikel 3

 

HOOFDSTUK 3 : Aanvaarding en verlies lidmaatschap
Artikel 4

HOOFDSTUK 4 : Algemene Vergadering
Artikel 5

 

HOOFDSTUK 5 : Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur
Artikel 6

 Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

 

HOOFDSTUK 6 : Begroting en Rekeningen
Artikel 13

Artikel 14

 

HOOFDSTUK 7 : Huishoudelijk Reglement
Artikel 15

 

HOOFDSTUK 8 : Wijziging aan de Statuten
Artikel 16

 

HOOFDSTUK 9 : Ontbinding – Vereffening en besteding der goederen
Artikel 17

 

HOOFDSTUK 10 : Onvoorziene gevallen
Artikel 18

 

Versie: goedgekeurd AV 09 Dec 2017

            home