KKROVA Logo Bijzonder Nieuws
Tijdstip Omschrijving Foto's (klik hieronder)
16 Sep 2017

- KKROVA is 60 jaar geworden -

Naar aanleiding van de herdenking van het 45-jarig partnerschap 'Oudenaarde - Coburg' werd in een academische zitting (16 Sep 2017) eveneens het 60-jarig bestaan van onze Vereniging herdacht. De academische zitting stond open voor alle leden.
- Toespraak Voorzitter KKROVA

KKROVA lag aan de basis van het partnerschap 'Oudenaarde - Coburg' en eveneens aan het partnerschap 'Oudenaarde - Koninklijke Militaire School'.

- Toespraak Oberburgemeister Stadt Coburg

Hierin ligt een heel stuk geschiedenis en bovendien wordt de link met het 'toenmalige KROVA' gelegd, de moeite om eens door te nemen (toespraak vertaald naar N)

foto's 60 jaar KKROVA
(en 45 jaar partnerschap met Coburg)

28 Okt 2014

Naar aanleiding van het herdenkingsweekend 100 jaar WO I op 26 en 27 Sep, Ohiobrug Eine en Markt Oudenaarde kreeg KKROVA een bedankingsbrief van de stad voor de verleende medewerking.
Proficiat aan allen die belangeloos meegewerkt hebben, zie brief in bijlage.

Bedankingsbrief Stad Oudenaarde
25 Okt 2014 In kader van het gedeelde 'Partnerschap KMS' met enerzijds Oudenaarde en anderzijds Dinant, beide steden aan een rivier, bracht KKROVA, tijdens de weekenduitstrap een bezoek aan het stadhuis Dinant en een bloemenhulde aan het Oorlogsmonument WO I ('Victimes du 23 août 1914'). Dit werd toch wel gewaardeerd in Dinant, de aanwezige leden KKROVA werden bijzonder goed ontvangen op het Dinantse stadhuis (de aanwezigheid van de Generaal Vindevogel zal er ook wel niet vreemd aan zijn). Dinant Stadhuis en bloemenhulde
14 Mar 2014 Officiële ondertekening partnershap KMS en Stad Oudenaarde op het stadhuis Oudenaarde, in aanwezigheid KKROVA-bestuur Stadhuis Oudenaarde - partnerschap
21 Nov 2013 Partnerschap stad Oudenaarde en Koninklijke Militaire School (KMS) is een feit, KKROVA zat er wel voor iets tussen....

In het kader van de goede contacten Natie en Defensie zocht de KMS het partnershap aan te gaan met twee steden aan een rivier, dit werd voor het Franstalig landsgedeelte Dinant, historische stad aan de Maas en voor Vlaanderen de Parel aan de Schelde, Oudenaarde.
In dit kader ging op 21 Nov 2013 een delegatie van de Stad, de Heer Burgemeester M. De Meulemeester en een delegatie Schepenen, samen met een delegatie van het bestuur KKROVA naar de KMS. Het werd een eerste officiële kennismaking tussen de Stad en de KMS.
De Commandant van de KMS, Generaal-Majoor H. Vindevogel, gaf na het welkomstwoord een korte historiek gevolgd door de uiteenzetting over de verstrekte vormingen, gesteund op vier pijlers; 'academische, militaire, fysische en persoonlijkheidsvorming'. Er volgden wat beelden over de school, zijn leerlingen, de proeven en extra activiteiten die regelmatig op stapel staan.

Partnerschap Stad Oudenaarde en KMS
(foto's Koninklijke Militaire School).
03 Mei 2007

50 jaar KROVA we zijn "Koninklijk" geworden => "KKROVA"

We zijn vanaf heden gemachtigd de titel 'Koninlijk' toe te voegen aan onze naam. Te Gent overhandigde Zijne Koninlijke Hoogheid (toenmalig) Prins Filip in bijzijn van zijn echtgenote Prinses Mathilde, Burgemeester Termond,... de 'machtiging' aan onze voorzitter LtKol (Res) Raf Vanrobaeys.

1. KKROVA - Koninklijke Oorkonde

2. Overhandiging oorkonde aan Vz

 

1965 Bestaande kazernes lagen aan de roots van lokale verenigingen voor Officieren (reserve of actief). Via een 'KROVA'-lid vonden we enkele foto's terug van in het jaar 1965, hier de afscheidsplechtigheid van militairen uit Oudenaarde samen met het stadsbestuur. De laatste plaatscommandant, Kapitein G. Van Daele, legt bloemen neer en tekent vervolgens het 'Gulden Boek' van de stad Oudenaarde.

foto's 1965

 

 

        home